Działalność naszej firmy poza produkcją i sprzedażą rozcieńczalników oraz produktów pochodnych obejmuje także usługi outsourcingowe w zakresie magazynowania i konfekcjonowania surowców chemicznych. Jako firma specjalizująca się w branży chemicznej, posiadamy pełne zaplecze logistyczne, profesjonalny sprzęt niezbędny do składowania i konfekcji rozpuszczalników, a także innych podobnych substancji.

Magazynowanie i praca z surowcami chemicznymi

Magazynowanie i konfekcja rozpuszczalników wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Rozpuszczalniki są substancjami o wysokiej szkodliwości, mogącymi wyrządzić poważny uszczerbek na zdrowiu przy nieostrożnym obchodzeniu się z nimi. Rozcieńczalniki są również substancjami łatwopalnymi oraz szkodliwymi dla środowiska naturalnego, dlatego składowanie ich w niewłaściwy sposób, w miejscach nieprzystosowanych do tego celu jest niezwykle niebezpieczne zarówno dla pracowników, jak i ekosystemu.

Konfekcja rozpuszczalników lub innych substancji tego typu wymaga spełnienia najwyższych standardów BHP. Pracownicy muszą być wyposażeni w odzież ochronną zapewniającą im bezpieczeństwo przy bezpośrednim fizycznym kontakcie z chemikaliami oraz posiadać maski chroniące ich przed szkodliwymi oparami. Miejsce pracy powinno posiadać również odpowiednią wentylację. Pojemniki na surowce chemiczne muszą być szczelne, ognioodporne i wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, aby zapobiec wyciekowi chemikaliów i zniwelować ryzyko ewentualnego pożaru.

SKplus — Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Nasza firma prowadzi działalność na terenie Zakładów Chemicznych Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, dzięki czemu posiadamy infrastrukturę przystosowaną do składowania i pracy z surowcami chemicznymi. Jako że na co dzień zajmujemy się produkcją, konfekcją i sprzedażą rozpuszczalników, posiadamy odpowiednią wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz kadry pracowników wyszkolonych pod kątem pracy ze środkami chemicznymi.

Oferujemy możliwość współpracy w zakresie outsourcingu obejmującą takie usługi jak:

  • Konfekcjonowanie substancji chemicznych do opakowań od 0,5 L do pojemników typu DPPL.
  • Magazynowanie surowców chemicznych.
  • Usługi przeładunkowe z autocysterny do autocysterny, a także z autocysterny do opakowań typu DPLL posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
  • Zabezpieczenie substancji przed czynnikami zewnętrznymi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Naszym celem jest ciągły rozwój i poszerzanie działalności o nowe obszary, dlatego jesteśmy otwarci na różne formy współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Powierzenie nam zaplecza logistycznego surowców chemicznych to gwarancja bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z firmami prowadzącymi działalność na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz Ukrainy, zdobywając zaufanie i uznanie dla świadczonych przez nas usług. Jeżeli są Państwo zainteresowani kooperacją w zakresie magazynowania i konfekcji rozpuszczalników lub innych substancji chemicznych oraz dodatkowymi usługami z zakresu outsourcingu, serdecznie zapraszamy do kontaktu!