Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami:

> Solvent Universal
> Solvent Nitro
> Izopropanol w różnych stężeniach ( IPA87, IPA95, IPA97)
> Rozpuszczalniki poligraficzne
> Rozpuszczalniki oparte na metanolu
> Aceton regenerowany i pierwotny
> Octan etylu różne stężenia
> Metanol regenerowany i pierwotny

* oraz inne rozpuszczalniki produkowane na życzenie Klienta Realizujemy sprzedaż w autocysternach oraz w paletokontenerach.

Każdy z powyższych produktów można podpasować indywidualnie pod Klienta. Współpracujemy z firmami w Unii Europejskiej jak i poza unią (m.in. Ukraina).